Autoverzekering

U bent een tevreden eigenaar geworden van uw nieuwe auto die u via internet heeft gekocht. U heeft een autoverzekering berekening gemaakt en hieruit heeft u de goedkoopste verzekering gevonden voor uw auto. De auto is al zes jaar oud, maar ziet er nog als nieuw uit. De verzekeraar is al op de hoogte van uw aankoop. Het kenteken is al doorgegeven en de begindatum voor de WAM verzekeraar is bekend.

 

De WA verzekering

Er zijn drie aanvullingen mogelijk op de WA verzekering. De WA verzekering is de kale maar verplichte variant. Iedere bezitter van een motorisch voertuig is bij wet aansprakelijk motorvoertuigen(WAM) verplicht een verzekering af te sluiten (Wet Aansprakelijkheidsverzekering motorvoertuigen). De WAM verzekering dekt alle schades die voortvloeien door jou toedoen aan derden. Eigen schade die door jouw toedoen zijn voortgebracht worden niet uitgekeerd. Er is een aanvulling die dit dekt. Verderop in dit artikel leest u hier meer over.

Schadevrij rijden wordt beloond door een stijging op de bonusmalus ladder. Elke tree omhoog vertegenwoordigd een hogere korting op de premie van uw WAM verzekering. Bij elke schade die u aanmeldt bij de verzekeraar doet u zakken op deze ladder. In de polisvoorwaarden van uw WAM verzekering vindt u hoeveel treden u daalt en hoeveel procent u van de premie moet betalen.

 

De WAM Beperkt Cascoverzekering

De WA beperkt cascoverzekering vult de kale WAM verzekering aan. Deze aanvulling verzekert onder andere alle schades die zijn ontstaan uit storm of diefstal van of uit uw auto of ruitschades. In de productvoorwaarden van uw verzekeraar kunt u exact lezen wat onder deze dekking valt. Alle schades die op de WAM beperkt cascoverzekering worden geclaimd hebben bij de meeste verzekeraars geen invloed op uw bonusmalus ladder. Wel betaald u eigen risico als u dit heeft aangegeven bij uw verzekeraar voor verlaging van uw premie.

 

De WAM Volledig cascoverzekering

De WAM volledig cascoverzekering is de uitgebreidste vorm van de autoverzekering. Deze uitbreiding keert alle schades uit aan de auto, ongeacht de veroorzaker. Dit is de duurste variant en wordt alleen geadviseerd bij auto’s die drie jaar of jonger zijn. De premie is grotendeels berekend op de nieuwwaarde van de auto. Bij total loss wordt namelijk dit bedrag aan u uitgekeerd. Na drie of vier jaar wordt, alleen dagwaarde uitgekeerd van de auto in plaats van de nieuwwaarde bij total loss. Echter worden schades aan eigen auto door eigen toedoen nog wel gewoon uitgekeerd.

Share this post