Autopolis afsluiten

Met de autopolis wordt natuurlijk de polis van de autoverzekering bedoeld en die polis is het meest belangrijke onderdeel van de autoverzekering, want daarin staan de dekkingsvoorwaarden van de verzekering opgenomen. Naast de dekkingsvoorwaarden van de autopolis is ook de hoogte van de premie voor veel van de consumenten van belang. De premie van de autopolis kan dan ook verschillen op grond van het type verzekering, maar is daarbij ook afhankelijk van de uitgebreidheid van de dekking, schadevrije jaren en van tarieven, die door de verzekeraar zelf worden gehanteerd.

Dekking van de autopolis
Grofweg kunnen er drie soorten autopolissen worden onderscheiden op het gebied van verzekeringen. Hierbij gaat het om de verplichte autoverzekering WA, de beperkt casco en de allrisk optie. De keuze voor een autopolis zal onder meer afhankelijk zijn van de waarde van de auto. De waarde van de auto kan afgeleid worden uit het type auto, maar ook op grond van de leeftijd. De leeftijd van de auto is voor veel consumenten de aanleiding om voor een bepaald type autopolis te kiezen, waarbij oude auto’s van een leeftijd van acht jaar in aanmerking komen voor de verplichte verzekering en nieuwe auto’s die rechtstreeks bij de dealer vandaan komen meer geschikt zijn om een allrisk autopolis voor te nemen.

Keuze voor een autopolis
Bij het maken van een keuze voor een autopolis binnen een van de categorieën kan de premie bepalend zijn, maar er zijn ook automobilisten die het zekere voor het onzekere willen nemen en kiezen voor de meest complete dekking binnen de categorie, waarbij de hoogte van de premie voor de autopolis geen rol speelt. Iedereen zal dit dan ook voor zichzelf moeten afwegen en op basis van de eigen voorkeuren een aantal autopolissen met elkaar vergelijken, voordat er een beslissing wordt genomen. Het is dan ook helemaal niet raar om bij een drietal verzekeraars een offerte aan te vragen voor een autopolis, zodat deze met elkaar vergeleken kunnen worden. De meest geschikte autopolis kan vervolgens uit de offertes worden geselecteerd.

Share this post